Happy Heart Sarah

Date Posted: March 27, 2021

MARAMING MARAMING SALAMAT po muli sa mga tumulong para ma-Operahan ang aming Sarah…

Maraming Salamat sa Jaden and Friends Inc. na naging daan upang makilala namin si Ma’am Cynthia of ROTARY CLUB MAKATI WEST (as Sarah’s sponsor), & sa kanyang mga Doktor: Dra. Louisa Go at Dr. Dexter Cheng para sa magaling na pagsasaayos ng puso ni Sarah..
Kayo po ang mga totoong anghel na ipinadala ng Diyos sa langit para sa mga anghel na kailangang ayusin ang mga pusong may problema.. 😊😍❤
Patuloy pong magpapasalamat sa inyo ang aming Pamilya dahil sa blessings na ibinigay ninyo kay Sarah at sa tsansa niyang mabuhay ng normal at mas humaba pa ang buhay niya…

God bless you all…

Share this post